Chinese Media Online in U.S.A

****美国华人媒体在线****

Copyright 2015 UFD International Inc. All rights reserved

About Us
Contact Us
   

大陆禁播电影:天浴-xiu xiu

荣获唯一获金马大满贯--4项大奖

<<天浴>>英语:Xiu Xiu: The Sent-down Girl)是陈冲在1998年执导的一部电影,改编自严歌苓的同名短篇小说。电影以文革为背景,讲述的是知青上山下乡的故事。由于该片的政治原因和情色镜头被中国大陆所禁映。该片创下金马奖史上唯一一次大满贯纪录(同时获得最佳剧情片、最佳导演与最佳男女主角四大奖)。(后一次为第48届金马奖桃姐共三项)

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Copyright 2015 UFD International Inc. All rights reserved